Haftowana naszywka Cienka Niebieska Linia 6x4cm IND

9,00

Haftowana naszywka Cienka Niebieska Linia 6x4cm

  • Bez rzepa - naszywka bez rzepa do samodzielnego przyszycia,
    Podszyta rzepem - naszywka będzie podszyta tylko twardą częścią rzepa (haczykami).
    Podszyta rzepem + miękki rzep - dodatkowo do naszywki podszytej rzepem dołączamy miękką część rzepa.

Opis

Haftowana naszywka Cienka Niebieska Linia .
Wymiary 60x40mm

Naszywka z cienką niebieską linią – symbol policjantów z całego świata.

Naszywka Cienka Niebieska Linia – nazwa nieoficjalnego symbolu używanego przez policjantów z całego świata. Naszywka ma postać czarnej flagi z przebiegającym poziomo przez środek niebieskim pasem.

Symbolika „Cienkiej Niebieskiej Linii” jest następująca:

  • górny czarny pas symbolizuje społeczeństwo
  • dolny czarny pas symbolizuje przestępczość
  • niebieski pas symbolizuje Policję

Użyte symbole oznaczać mają, że policjanci są linią, oddzielającą praworządne społeczeństwo, od zagrażającej mu przestępczości. Jest to analogia do popularnego w krajach anglosaskich zwrotu Cienka Czerwona Linia, który metaforycznie oznaczał nieliczną armię chroniącą rozległe Imperium brytyjskie.

Używanie „Cienkiej Niebieskiej Linii” ma wyrażać hołd dla poległych na służbie policjantów. Oznacza również identyfikację ze swoją formacją, solidarność z innymi policjantami oraz identyfikację z reprezentowanymi przez policję wartościami. Używany przez cywilów oznacza szacunek i wsparcie dla funkcjonariuszy.(źródło wikipedia)

 

 

UWAGA!
art. 227 Kodeksu Karnego stanowi, iż:
Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
art. 61 Kodeksu wykroczeń stanowi, iż:
§ 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.