POLICJA IMIENNIK naszywka rozmiar 130x25mm

7,00

Naszywka emblemat imiennik policja – rozmiar: 130x25mm
cena za 1 szt.

 • Podaj imiona i nazwiska według schematu:
  J. Kowalski
  B. Nowak
  Z. Nowicki
  A. Kaczyński

  Każde w nowej linii.
  Podana ilość rozmiarów musi się zgadzać z wybraną ilością w polu poniżej.

 • Bez rzepa - naszywka bez rzepa do samodzielnego przyszycia,
  Podszyta rzepem - naszywka będzie podszyta tylko twardą częścią rzepa (haczykami).
  Podszyta rzepem + miękki rzep - dodatkowo do naszywki podszytej rzepem dołączamy miękką część rzepa.

Opis

Naszywka emblemat POLICJA imiennik
Rozmiar: 130x25mm
cena za 1 szt.

 

UWAGA!
art. 227 Kodeksu Karnego stanowi, iż:
Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
art. 61 Kodeksu wykroczeń stanowi, iż:
§ 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.